Thuis in Nationaal Landschap het Groene Woud

14 aug. 2015

Waar houdt de natuur op en begint het dorp? In de Rooise Gaard gaat het een naadloos in het ander over. Gelegen aan de rand van Sint-Oedenrode loopt u zo vanuit de buurt het Groene Woud in. Een mozaïek van bijzondere natuurgebieden en cultuurlandschappen tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Als bewoner van de Rooise Gaard bent u in het Groene Woud geen recreant, u bent er thuis!

De Rooise Gaard wordt een groene entree voor Sint-Oedenrode. De straten worden beplant met laanbomen in doorgaande grasbermen, net zoals vroeger in deze contreien gebruikelijk was. Het Dijksteegje zal zijn landelijke karakter behouden met de dubbele bomenrijen en de naastgelegen watergang. Het zal straks deels als fiets- en wandelpad dienst gaan doen. Ook elders in de Rooise Gaard krijgt het groen volop de ruimte met lommerrijke plantsoenen en zelfs een schapenweide.

Platteland

Loopt u de wijk uit, dan staat u direct op het Brabantse platteland. Sint-Oedenrode ligt in Nationaal Landschap het Groene Woud, een gebied van circa 35.000 hectare met een zeer gevarieerde mix van bijzondere landschapselementen. Er liggen 21 natuurgebieden in het Groene woud, die steeds meer met elkaar worden verbonden, totdat in de toekomst één groot aaneengesloten natuurgebied zal ontstaan. Rondom de natuurgebieden ligt een gevarieerd, vaak nog authentiek cultuurlandschap. Daar vindt u ook waardevol cultuurhistorisch erfgoed zoals kerken, kloosters, molens en bakhuisjes.
Ideaal startpunt voor uw ontdekkingstocht in het Groene Woud zijn de acht bezoekerscentra. Een daarvan ligt vlakbij de Rooise Gaard: Parkzicht Kienehoef. Een nieuwe multifunctionele horeca-faciliteit met bezoekerscentrum midden in park de Kienehoef. In het park liggen een speeltuin, kinderboerderij, roeivijver en natuurtheater. Voor tips om het Groene Woud te ontdekken, kijk eens op www.inhetgroenewoud.com